Sài Gòn nóng quá, người người rủ nhau đi trốn cả rồi! Nhưng mà, trước khi book vé đến những…