Với thiết kế độc nhất vô nhị, tòa nhà cao 100 m ở Côn Sơn (Trung Quốc) đã thu hút…