Hạ viện Canada đã thông qua dự luật cấm đánh bắt và nuôi nhốt các loài động vật biển có…